Breaking News
Home / ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ / ਖਾਲਸਾ ਪੁਗਾਵੇ ਆਪਣੀ ਏ ਰੀਤ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਠੱਟੇ ਵਾਲੇ ਜੀਤ ਨੂੰ।

ਖਾਲਸਾ ਪੁਗਾਵੇ ਆਪਣੀ ਏ ਰੀਤ ਨੂੰ, ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਠੱਟੇ ਵਾਲੇ ਜੀਤ ਨੂੰ।

jit-singh-kamred2

ਜੱਗ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਅਡੋਲ ਖਾਲਸਾ,
ਫਤਹਿ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਖਾਲਸਾ।
ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਤਹਿ ਸਦਾ ਪਾਵੇ ਖਾਲਸਾ,
ਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਭਜਾਵੇ ਖਾਲਸਾ।
ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀਸ ਤੋਲ ਖਾਲਸਾ,
ਫਤਹਿ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਖਾਲਸਾ।
ਰਣ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਝੱਟ ਵੇਖ ਭੱਜਦੇ,
ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਗੱਜਦੇ।
ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਅਣਭੋਲ ਖਾਲਸਾ,
ਫਤਹਿ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਖਾਲਸਾ।
ਵੈਰੀ ਦੇ ਸੱਥਰ ਝੱਟ ਲਾਹੇ ਖਾਲਸਾ,
ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ ਐਸੀ ਵਾਹੇ ਖਾਲਸਾ।
ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਲ ਖਾਲਸਾ,
ਫਤਹਿ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਖਾਲਸਾ।
ਖਾਲਸਾ ਪੁਗਾਵੇ ਆਪਣੀ ਏ ਰੀਤ ਨੂੰ,
ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ ਜਾ ਕੇ ਠੱਟੇ ਵਾਲੇ ਜੀਤ ਨੂੰ।
ਸੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਫੋਲ ਖਾਲਸਾ,
ਫਤਹਿ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਖਾਲਸਾ।
ਫਤਹਿ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਰਿਹਾ ਬੋਲ ਖਾਲਸਾ।
-ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

About admin_th

Check Also

Today’s Hukamnama from Gurdwara Sri Ber Sahib Sultanpur Lodhi

ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ 16 ਮਾਰਚ 2019 (3 ਚੇਤ ਸੰਮਤ 551 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ) ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਉਖੀ ਘੜੀ …

error: Content is protected !!