Home / ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ / ਕਨੇਡਾ / 20ਵਾਂ ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬੇਅਰ ਕਰੀਕ ਪਾਰਕ, ਸਰੀ, ਕਨੇਡਾ ਵਿਖੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

20ਵਾਂ ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬੇਅਰ ਕਰੀਕ ਪਾਰਕ, ਸਰੀ, ਕਨੇਡਾ ਵਿਖੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2

About thatta

Comments are closed.

Scroll To Top
error: