ਹੈਡਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਦਪੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸ.ਹਾ.ਸਕੂਲ ਜਾਰਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

25

d114750246