ਸ.ਹਾ.ਸਕੂਲ ਮੰਗੁਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵੀਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਯੋਜਿਤ।

7

819037e5-cf2e-46ea-9f56-ddd88ea8b32d