ਸ. ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਨਮਿੱਤ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ।

18

d92054050