ਸ.ਐ.ਸਕੂਲ ਸੈਦਪੁਰ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

35

b7b6f189-181a-4ddc-9d85-361ff1b5df9d (1)