ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ

12

kbgt