ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਟਿੱਬਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

4

d25938078