ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ-ਖੋ-ਖੋ-ਵਿੱਚ ਠੱਟਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ *

9

thy