ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਯੁਕਤ

11

ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਸਾਲ ਨਵਾਂ ਠੱਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 07-ਸਤੰਬਰ-2009 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।