ਬੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸਕੂਲ ਸੂਜੋਕਾਲੀਆ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।

28

d120511470