ਬੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸਕੂਲ ਸੂਜੋਕਾਲੀਆ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।

3

d120511470