ਬੀਬੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਟਿੱਬਾ ਨਮਿੱਤ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 25 ਨੂੰ।

65

D152425704