ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੂਲਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸ.ਸ.ਸ.ਸਕੂਲ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

32

f2048b61-b4d3-445c-91de-b87aad2fb0c1 (1)