ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

1

ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਬਾਇਓ ਮੀਟਰਿਕ ਪੌਜ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਤੇਦਾਰ 24 x 7 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਜੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਤੇਦਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਤੇਦਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਵਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਦ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਖਾਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨਾਲ 98726-19468 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।