ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ।

9

d120825138