ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ।

8

d120825138