ਪਿੰਡ ਬੂੜੇਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਜੋਕਾਲੀਆ ਤੋਂ ਦੰਦੂਪੁਰ ਤੱਕ ਸੜ੍ਹਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ।

11

d95938506