ਪਿੰਡ ਬੂਲਪੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਯੂ.ਕੇ. ਵੱਲੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸੰਭਾਲ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦਾਨ।

10

Untitled-1 copy