ਪਿੰਡ ਬੂਲਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

5

804201311ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਬੂਲਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ