ਪਿੰਡ ਬੂਲਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾੲਿਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋੲੀ-ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

6

1