ਪਿੰਡ ਥੇਹ ਵਾਲਾ (ਪੱਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਬੀ ਬਖਸ਼) ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ-ਜੇ.ਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼

23

d144632834