ਪਿੰਡ ਡਡਵਿੰਡੀ ਤੋਂ 13 ਸਾਲਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੜਕੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ।

11

image