ਪਿੰਡ ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੜ੍ਹਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ।

10

D170384292