ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਿੱਬਾ ਵਿਖੇ 20 ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਇਆ

12

d25183466