ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਿੱਬਾ ਅਤੇ ਖਾਲੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

11

d110587566