ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਬ ਡਵਿਜ਼ਨ ਟਿੱਬਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

12

d113859366