Home / ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ / ਪਾਵਰਕਾਮ ਟਿੱਬਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

ਪਾਵਰਕਾਮ ਟਿੱਬਾ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

D187989442

About thatta

Comments are closed.

Scroll To Top
error: