ਪਹਿਲਾ ਬੂਲਪੁਰ, ਫਿਰ ਠੱਟਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਡਡਵਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ-ਤਰੀਕਾ ਓਹੀ ਪੁਰਾਣਾ-ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਵਾਲਾ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਚੋਰੀ।

53

d100529646