ਨਵਾਂ ਠੱਟਾ ਤੋਂ ਸੂਜੋਕਾਲੀਆ ਤੇ ਦਰੀਏਵਾਲ, ਟਿੱਬਾ ਤੋਂ ਸੈਦਪੁਰ ਆਦਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

28

25abe5f1-f4a4-4366-884f-511bc20db8c3