Home / ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ / ਨਵਾਂ ਠੱਟਾ ਤੋਂ ਵਲਣੀ ਸੜ੍ਹਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ।

ਨਵਾਂ ਠੱਟਾ ਤੋਂ ਵਲਣੀ ਸੜ੍ਹਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ।

D130000220

About thatta

Comments are closed.

Scroll To Top
error: