ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ

14

ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ, ਮਿਤੀ 02-ਜਨਵਰੀ-2010, ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੀਹਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ।