ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਟਿੱਬਾ ਦੀ ਚੋਣ-ਸੁਰਜੀਤ ਟਿੱਬਾ ਬਣੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਧਕ ਮੁਖੀ।

8

100