ਠੱਟੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪਰਮਜੀਤ ਪੁਰ ਦੇ ਗਭਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ।

7

D153663114