ਠੱਟਾ ਤੋਂ ਸੂਜੋਕਾਲੀਆਂ ਸੜ੍ਹਕ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਗੀਰ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ-ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।

11

D61969608