ਟਿੱਬਾ ਤੋਂ ਸੈਦਪੁਰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਰਾਹਗੀਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

10

ghj