ਟਿੱਬਾ ਤੋਂ ਸੈਦਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਠੱਟਾ ਤੋਂ ਸੂਜੋ ਕਾਲੀਆ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ-ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸੜ੍ਹਕ ‘ਚ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁੱਤਾ।

7

D145372246