ਜਥੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ਨਮਿੱਤ ਅਮਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ।

4

d104728634