ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਮਸੀਤਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਫਾਰਮ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ।

8

d112604606