ਚੰਦ ਕੁ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ ਨਵਾਂ ‘ਚ ਦੂਸਰਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ।

19

D139161840