Home / ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ / ਠੱਟਾ ਨਵਾਂ / ਚੰਦ ਕੁ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ ਨਵਾਂ ‘ਚ ਦੂਸਰਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ।

ਚੰਦ ਕੁ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ ਨਵਾਂ ‘ਚ ਦੂਸਰਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ।

D139161840

About thatta

Comments are closed.

Scroll To Top
error: