ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ

9

ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ, ਮਿਤੀ 04-ਜਨਵਰੀ-2010, ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗੀਹਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਲਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ, ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ, ਪਿਆਰੇ ਕਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ।