ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬੂਲਪੁਰ ਦੀ ਜਮੀਂਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

15

28042013 (1)ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬੂਲਪੁਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।