ਐਕਯੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

15