ਇੰਤਕਾਲ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ

184

ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬਾ ਦਾ ਮਿਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।