ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ-1984 ਵਿੱਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਐਂਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।

2

on the way to protest in Canbera in front of Indian embassy against Sikh Genocide 1984