ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।

3

Nagar kirtan photo with singh sahib