ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼।

15

Bhai Pinderpal Singh ji