Home / ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ / ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ-ਬੁਜਲੀ ਨਹੀਂਓ ਆਉਣੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਓ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ-ਬੁਜਲੀ ਨਹੀਂਓ ਆਉਣੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਓ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।

D29609012

About thatta

Comments are closed.

Scroll To Top
error: