ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਧੰਨ ਕੌਰ

3

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਧੰਨ ਕੌਰ, ਮਿਤੀ 18-ਜੂਨ-2010, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।