ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਸੋਢੀ (ਘੰਡੀ ਕੇ)

2

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਢੀ (ਘੰਡੀ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ), ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਤੀ 12-09-2009 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।