ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਜੱਟ(ਮਜਹਬੀ ਸਿੱਖ) ਪੁੱਤਰ ਕੇਹਰੂ

5

ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ(ਮਜਹਬੀ ਸਿੱਖ) ਪੁੱਤਰ ਕੇਹਰੂ, ਮਿਤੀ 20-09-2009 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।